R&D

r&d (1)
r&d (2)
r&d (3)
r&d (4)
r&d (5)
r&d (6)
r&d (7)
r&d (8)
r&d (9)

R&D პერსონალი : 10

მანქანები / აღჭურვილობა R&DAuto-CAD, სინჯის აღების მანქანა, HP 360 პრინტერი

პროფილი : კარგად გაწვრთნილი და გამოცდილი საინჟინრო გუნდითა და თანამედროვე აღჭურვილობით, ჩვენს R&D შესაძლებლობებს შეუძლია დააკმაყოფილოს მომხმარებელთა მოთხოვნები. დამაკმაყოფილებელი დიზაინისა და ეკონომიურად ეფექტური გადაწყვეტილებების შემუშავება ჩვენი მიზანია. ახალი იდეების შექმნიდან სინჯების აღებამდე, დიზაინიდან დაწყებული მასობრივი წარმოებამდე, ჩვენი R&D პერსონალი ყველა ეტაპს ეძღვნება.

rd